• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022.

Chiều ngày 25/4/2023, XN Địa vật lý giếng khoan (XN ĐVLGK) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế (SKSC) và khoa học công nghệ (KHCN) năm 2022.

 

Tới dự hội nghị, về phía Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có Ông Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro; Ông Lê Đăng Tâm - Trưởng phòng KTSX - Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC và Ông Phan Đức Tuấn - Thư ký Hội đồng sáng kiến sáng chế Vietsovpetro;

Về phía Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (XN ĐVLGK), có Ông Tạ Tương Hoan - Giám đốc XN; Ông Phạm Hồng Khanh – Phó Giám đốc XN – Chủ tịch hội đồng SKSC và KHCN XN cùng các thành viên trong hội đồng SKSC và KHCN, các trưởng bộ phận, các cán bộ phụ trách các tổ chức đoàn thể, các nhóm tác giả sáng kiến, đề tài NCKH năm 2022 của XN cùng các CBCNV của XN.

Tại Hội nghị, Ông Phạm Hồng Khanh - Chủ tịch HĐ SKSC & KHCN đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế của XN ĐVLGK năm 2022 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tổng kết hoạt động SKSC năm 2022 của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro,  XN Địa vật lý đã được Hội đồng SKSC Vietsovpetro xét tặng giải nhì trong phong trào thi đua của các đơn vị trong toàn Liên doanh Việt-Nga với 13 giải pháp đã được hội đồng SK-SC Vietsovpetro công nhận, trong đó có 03 giải pháp chyển tiếp từ năm 2021

Tiếp theo, Ông Phan Văn Hoà, thư ký Hội đồng SKSC và KHCN XN ĐVLGK, đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2022 phương hướng hoạt động KHCN năm 2023.

Trong năm 2022, XN đã tổ chức 04 buối hội thảo với 06 đề tài được thực hiện, vượt 150% so với kế hoạch đã đăng ký (kế hoạch đăng ký 04 đề tài). Các đề tài đã tập trung vào việc nghiên cứu công nghệ mới trong công tác Địa vật lý giếng khoan và thảo luận, đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện các dịch vụ địa vật lý. Đặc biệt trong năm 2022, XN đã chính thức vinh dự đón nhận giải thưởng Hồ Chí Minh với cụm công trình “ Hệ thống trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý LOGINTER 2.0”. Đây là một vinh dự lớn và cũng là một phần thưởng xứng đáng cho đội ngũ tác giả trong hơn 2 năm nghiên cứu và chuẩn bị để bảo vệ ở các cấp khác nhau.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Ông Nguyễn Quốc Đạt đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của XN ĐVLGK trong năm 2022. Đặc biệt là biểu dương thành tích của nhóm tác giả giải thưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ông cũng đưa ra một số ý kiến nhằm duy trì và phát triển hoạt động SKSC của XN .

Trong phần thảo luận trao đổi của XN với đại diện phòng ban, Ông Lê Đăng Tâm - Trưởng phòng KTSX đã giải đáp các thắc mắc cũng như đưa ra một số định hướng để SKSC XN hỗ trợ nhóm tác giả hoàn thiện phần hồ sơ và tính giá trị hiệu quả kinh tế cho các đơn đăng ký.

Hội nghị đã được lắng nghe 02 tham luận về hoạt động SKSC của Xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý và đội CNC, các tham luận đã đi sâu vào phân tích công tác SKSC của 2 bộ phận, chỉ ra những điều đã làm được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra các góp ý để nâng cao hơn nữa công tác SKSC ở 2 bộ phận nói riêng và toàn XN nói chung. Ngoài ra hội nghị còn được lắng nghe tham luận của Anh Nguyễn Xuân Quang về hoạt động KHCN trong XN, trong đó nổi bật là quá trình chuẩn bị, nghiên cứu và bảo vệ giải thưởng Hồ Chí Minh của nhóm tác giả.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân trong hoạt động sáng kiến sáng chế và KHCN, Hội nghị đã trao phần thưởng cho các tập thể và các cá nhân đã tích cực tham gia phong trào SKSC và KHCN của XN trong năm 2022.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Tạ Tương Hoan – Giám Đốc XN phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo Vietsovpetro và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Vietsovpetro, phòng Kỹ thuật sản xuất BMĐH đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ để đẩy mạnh phong trào SKSC và KHCN của XN.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads