• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Sáng kiến Sáng chế và Khoa học công nghệ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác sáng kiến sáng chế và Khoa học công nghệ năm 2024 của Vietsovpetro, ngày 22 tháng 04 năm 2024, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (XN ĐVLGK) tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá các kết quả trong phong trào sáng kiến sáng chế và Khoa học Công nghệ mà Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan đã đạt được trong năm 2023 và đưa ra những phương hướng hoạt động trong năm 2024.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Quốc Thắng – Phó tổng giám đốc KH&CN – Thương Mại, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro; ông Nguyễn Lâm Anh - Phó Tổng giám đốc địa chất Vietsovpetro; ông Hoàng Phúc Long – Chủ tịch công đoàn Vietsovpetro; ông Hồ Nam Chung  - Trưởng phòng Địa chất - Khai thác mỏ Vietsovpetro; ông Phan Trần Hải Long, Thư ký Hội đồng SKSC Vietsovpetro.

Về phía XN ĐVLGK có ông Phạm Hồng Khanh – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến sáng chế XN ĐVLGK; ông Nguyễn Duy Ngọc – Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ XN ĐVLGK; ông Ôzerov Vitalii Nikolaiebvich  – Chánh Kỹ sư, Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến sáng chế và Khoa học công nghệ XN ĐVLGK và toàn thể CBCNV thuộc các phòng/ ban/ trung tâm/ xưởng đội của XN ĐVLGK.

Tại Hội nghị, Ông Phạm Hồng Khanh – Giám đốc, Chủ tịch HĐ SKSC XNĐVLGK trình bày Báo cáo tổng kết phong trào Sáng kiến sáng chế năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của XN ĐVLGK. Tổng kết hoạt động SKSC năm 2023 của Liên doanh Vietsovpetro,  XN ĐVLGK xếp hạng khuyến khích trong phong trào thi đua của các đơn vị trong toàn Liên doanh Việt-Nga. Trong năm 2023, XN ĐVLGK đã vinh dự được nhận:

 • Bằng sáng chế độc quyền số 37848, “Trạm đo địa vật lý giếng khoan sách tay". Quyết định số 94773/QĐ-SHTT.IP, ngày 07/11/2023.
 • Đạt 01 giải 3 và 01 giải khuyến khích do Ban tổ chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà rịa – Vũng tàu năm 2022 – 2023 trao tặng theo quyết định số: 21/QĐ-BTCHT, Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 8 năm 2023.

  Tiếp theo chương trình Ông Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc, Chủ tịch HĐ KHCN XNĐVLGK trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của XN ĐVLGK. Trong năm 2023, XN ĐVLGK đã tổ chức 04 buối hội thảo với 09 đề tài được thực hiện, vượt 150% so với kế hoạch đã đăng ký (kế hoạch đăng ký 06 đề tài).

  Hội nghị đã được lắng nghe hai tham luận về công tác SKSC và một tham luận về hoạt động KHCN tại đơn vị:

  - Ông Vũ Anh Đức, đại diện Xưởng Sửa chữa thiết bị địa vật lý - trình bày tham luận về “Một số giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng SKSC"

  - Ông Trần Quốc Hưng, đại diện Đoàn thanh niên - trình bày tham luận “Đoàn thanh niên xn địa vật lý giếng khoan trong công tác sáng kiến - sáng chế giai đoạn 2022 - 2023"

  - Ông Dương Thái Sơn, đại diện đội Công nghệ mới - trình bày tham luận “Việc áp dụng công nghệ trong các hoạt động của đội Công nghệ mới "

   Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Ông Trần Quốc Thắng – Phó tổng giám đốc KH&CN-Thương Mại, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN LD Vietsovpetro ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác SKSC-KHCN của XNĐVLGK năm 2023. Ông cũng nhấn mạnh, hoạt động SKSC&KHCN cần chú ý hơn vào việc cải thiện công tác tổ chức và quản lý tránh việc chỉ tập trung vào cải tiến, chế tạo thiết bị. Chú ý phát triển các đề tài cấp nhà nước, các sáng chế độc quyền. 

  Ông Nguyễn Lâm Anh - Phó Tổng giám đốc địa chất Vietsovpetro đánh giá cao hoạt động SKSC và KHCN của XN ĐVLGK, tuy nhiên kết quả trong năm 2023 có dấu hiệu hụt hơi về cả số lượng và chất lượng. Ông chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, qua đó đưa ra chỉ đạo về các giải pháp khắc phục như xây dựng chính sách khuyến khích phong trào SKSC và KHCN; tuân thủ quy trình giao việc gồm các bước: Giao việc, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu; tăng tần suất xét duyệt của Hội đồng SKSC, KHCN.

  Ông Hoàng Phúc Long- Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro phổ biến về việc triển khai chương trình sáng tạo dầu khí, Công đoàn sẽ đồng hành hỗ trợ phong trào SKSC, các ý tưởng sẽ được ghi nhận và động viên khích lệ.

  Hội nghị cũng đã biểu dương các tập thể xuất sắc đạt giải trong phong trào SKSC của XN trong năm 2023, cụ thể như sau :
 • Giải nhất: Xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý.
 • Giải nhì: Đội KTKT và TTKTOC
 • Giải ba: Đội Carota khí.

  Các tập thể xuất sắc đạt giải trong phong trào KHCN của XN trong năm 2023, cụ thể như sau :
 • Đồng giải nhất: Đội KTKT & TTKTOC và đội CNM.
 • Giải ba:  Xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý.

  Hội nghị cũng tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp, trình bày các vướng mắc và nguyện vọng  của CBCNV tại các phòng ban XN ĐVLGK về phong trào SKSC và KHCN. Các ý kiến này đã được Ban lãnh đạo XN ĐVLGK và Lãnh đạo Vietsovpetro trả lời trực tiếp tại hội nghị.

  Thay mặt Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN ĐVLGK, đồng chí Phạm Hồng Khanh tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Vietsovpetro và triển khai thực hiện tại đơn vị trong năm 2024.

  Trong không khí làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hội nghị Tổng kết hoạt động Sáng kiến Sáng chế –Khoa học công nghệ của XNĐVL đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị, XN ĐVLGK đã có thêm những định hướng và động lực để đẩy mạnh phong trào Sáng kiến Sáng chế tại đơn vị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại hội nghị :

Tin & ảnh: Hội đồng SKSC&KHCN XNĐVLGK

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu