• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội thảo sinh hoạt khoa học công nghệ quý IV năm 2023

Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường tầng 6 tòa nhà XNĐVLGK, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (XNĐVLGK) đã tổ chức Hội thảo sinh hoạt khoa học công nghệ quý IV năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Hồng Khanh – Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ, Q. Giám đốc XNĐVLGK cùng các Lãnh đạo và đại diện CBCNV các phòng/ban/trung tâm/xưởng/đội của Xí nghiệp. Đây là một buổi sinh hoạt khoa học công nghệ rất đặc biệt, vì ngoài đóng góp cho Hội thảo các nội dung, đề tài đến từ các bộ phận thuộc Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, còn có sự hiện diện và chia sẻ những kiến thức và những kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia đến từ Câu lạc bộ Chuyên gia Dầu khí: ông Hoàng Văn Quý – Phó giáo sư, tiến sỹ, Nguyên Giám đốc Xí nghiệp XNĐVLGK, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế; ông Phạm Văn Tuấn – Nguyên Đội trưởng Đội Công nghệ mới, XNĐVLGK; ông Đào Quang Hòa – Nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất, XNĐVLGK; ông Hoàng Hồng Lĩnh – Nguyên Trưởng phòng Dung dịch Khoan, Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng.

Hội nghị đã được lắng nghe 02 tham luận của XNĐVLGK: "Xây dựng Modul Centralizer & Rotation cho tài liệu máy MIT trong phần mềm Loginter" đến từ Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu và tham luận “Các giải pháp mới trong đổ cầu xi măng và đo kiểm tra khai thác, bắn mìn trên các giàn nhẹ" đến từ Đội Kiểm tra khai thác, qua đó đã giúp CBCNV hiểu thêm về một số công nghệ mới trong công tác địa vật lý và những cố gắng và thành quả trong nghiên cứu của CBCNV trong Xí nghiệp, qua đó đã giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ mà Xí nghiệp cung cấp.

Tại hội nghị, các chuyên gia dầu khí đã cùng chia sẻ về các đề tài: Mô hình nghiên cứu & xử lý tài liệu Địa vật lý giếng khoan đối với các loại đá Cacbonat do Phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Văn Quý trình bày; Đề tài “Cứu kẹt thiết bị Địa vật lý và thiết bị khoan" do ông Phạm Văn Tuấn và Đào Quang Hòa trình bày; Đề tài “Ảnh hưởng của dung dịch khoan đến công tác khoan và khảo sát địa vật lý giếng khoan và các giải pháp giảm thiểu những ảnh hưởng" do TS Hoàng Hồng Lĩnh trình bày,

Thay mặt Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV XNĐVLGK, Ban Lãnh đạo Xí nghiệp đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên trong Câu lạc bộ Chuyên gia dầu khí và Ông Phạm Hồng Khanh - Quyền Giám đốc Xí nghiệp cũng rất mong muốn có nhiều cơ hội hơn để hợp tác và trao đổi cùng các chuyên gia nhằm trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực dầu khí.

Sau đây là một số hình ảnh các hội thảo:

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu