• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Những lợi điểm của công nghệ MWD/LWD

Công nghệ LWD có giá trị đáng kể vì nhiều lý do:

 • Cho phép hiểu rõ hơn hình học vỉa bằng cách kết hợp các phép đo khác nhau với dữ liệu địa chấn. Các phép đo như GR và mật độ có thể được sử dụng để minh giải địa tầng, trong khi sự đa dạng của các phép đo điện trở suất có thể được sử dụng để minh giải hình học GK. Bằng cách kết hợp thông tin này với dữ liệu áp suất thành hệ và minh giải địa chấn, các mô hình vỉa có thể được cải thiện, đặc biệt trong các giếng khoan ngang.

Dữ liệu sóng compressional (P) và sóng shear (S) mô tả một phạm vi đầy đủ các loại thành hệ. Trong thuật ngữ âm thanh, thành hệ được chia thành nhanh và chậm. Sự thu thập sóng shear trong thành hệ chậm là cần thiết. Phương pháp duy nhất kích thích âm thanh 4 phía cho phép thu thập các dữ liệu sóng shear có chất lượng trong phạm vi rộng của thành hệ (nhanh và chậm).

 • Trong thời gian tối thiểu, biết được thông tin áp suất thành hệ một cách chính xác thông qua sự kết hợp thực tiễn khoan và hệ thống thiết bị thông minh dưới giếng, cung cấp thông tin về chất lỏng và áp lực vỉa.
 • Trong các giếng khoan ngang, đường cong điện trở suất xác định ranh giới các lớp, độ dày và mức độ chứa của vỉa, qua đó có ý tưởng rõ ràng hơn về sự hiện diện của hydrocacbon. 

Dữ liệu thời gian thực

Dịch vụ LWD đã trở thành dịch vụ đáng tin cậy và hiệu quả trên thế giới trong lĩnh vực khoan và đo đạc địa vật lý. Thông tin thời gian thực giúp thực hiện khoan một cách chính xác và giảm thiểu các nguy cơ gặp phải khi khoan. Do đó ưu điểm chính của sử dụng MWD và LWD là tối ưu hóa vị trí giếng, tăng hiệu quả công việc bằng cách giảm thời gian chờ, cải thiện nhận thức về vỉa.

Công nghệ LWD có khả năng hoạt động với độ tin cậy và cung cấp dữ liệu chất lượng cao.

Bằng cách thu thập các dữ liệu trong quá trình khoan trong một lần đo duy nhất, toàn bộ quá trình đo được thực hiện hiệu quả hơn và các giếng được đưa vào hoạt động sớm hơn.

Dịch vụ MWD/LWD giúp tăng ROP

Công nghệ xung bùn độc quyền của TeleDrill và các cảm biến định hướng kết hợp để tạo thành thiết bị MWD nhằm nâng cao tốc độ khoan (ROP), khoan chính xác và hiệu quả với thông tin thời gian thực.

Thiết bị tích hợp nhỏ gọn, thân thiện với người sử dụng, ít tiêu tốn năng lượng và đáng tin cậy, mang lại lợi ích kinh tế quan trọng. TeleDrill  cũng cung cấp dữ liệu gamma (thời gian thực và LWD) như là một dịch vụ tích hợp tùy chọn.

Bộ tạo xung tạo ra các xung áp suất lớn trong cột chất lỏng cung cấp dữ liệu đáng tin cậy bất kể chiều sâu, nhiễu trên giàn, và LCM. Những xung này cũng là nguyên nhân làm tăng thêm ROP. Mỗi xung chuyển động năng trực tiếp từ cột chất lỏng vào mũi khoan, làm tăng tốc độ cắt của choàng. Ngoài ra, giúp giải phóng nhanh bùn ở choàng, làm sạch đáy giếng và nâng cao hiệu quả khoan.

 

 

Đặc tính kỹ thuật các thiết bị đo LWD thông thường

 

  

                                                                                               Nguyễn Hoàng Viễn

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu