• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2020 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị người lao động kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác Đảng vào chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Xí nghiệp.
Về tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Sơn - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro, đồng chí Trần Công Tín – Chánh Kinh tế Vietsovpetro, đồng chí Hoàng Phúc Long – Chánh Văn phòng Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Phó phòng Địa chất – Khai thác mỏ Bộ máy điều hành, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng – Phó phòng Kỹ thuật SX Bộ máy điều hành và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện tổ chức chính trị - xã hội và hơn 110 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.
Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Tạ Tương Hoan - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2020. Đồng chí đã nêu lên những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:
- Tính đến 30/11/2020, XN Địa vật lý giếng khoan đã thực hiện 389 đơn hàng dịch vụ cho mỏ Bạch Hổ, Rồng, Lô 12/11, Lô 16-1/15, Lô 09-3/12, lô 04-3 và Nam Rồng Đồi Mồi, tổng giá trị doanh thu năm 2020 của XN ước đạt được giá trị 21.584.746,75 USD, đạt 126,8 % kế hoạch; trong đó Dịch vụ cho lô 09-1 là 16.732.510,09 USD bằng 118, 7% kế hoạch, dịch vụ cho các lô là 2.812.938,47 USD bằng 182,4% kế hoạch và dịch vụ bên ngoài là 2.039.298,47 USD bằng 147,4% kế hoạch .
- Theo kế hoạch được phê duyệt ở Hội đồng 51, chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý là 2.546.000 USD, nhưng XN đã tự thực hiện dịch vụ thay vì thuê ngoài theo kế hoạch. Như vậy XN đã đảm nhiệm hoàn toàn 100% các dịch vụ địa vật lý cho Lô 09-1.
- Hệ số chất lượng tài liệu đạt 0.99 so với kế hoạch 0.90.
- Về tiết giảm chi phí: trong năm 2020 đã tiết kiệm từ sử dụng cần NKT cũ thay thế cho súng bắn mìn là 148.124,78 USD so với sử dụng súng ngoại nhập. Tiết kiệm 940,833 USD nhờ tự hiện dịch vụ thử vỉa giếng khoan R-45 và BH-53 (giá trị hợp đồng thuê ngoài là 2,005,000 USD - chi phí thực hiện tính theo đơn giá nội bộ: 1,064,167 USD).
- Về dịch vụ bên ngoài, trong năm 2020 xí nghiệp ĐVLGK tiếp tục thực hiện các hợp đồng hiện có với các khách hàng Thăng long JOC, HLHV JOC, JVPC, AMSITO, Global. Đồng thời, xí nghiệp đã ký được 02 hợp đồng mới, trong đó: 01 phụ lục bổ sung với Thăng Long JOC và 01 hợp đồng với khách hàng mới PVEP - Blocks 01&02. Giá trị dịch vụ cho các công ty bên ngoài đạt hơn 2 triệu USD (bằng 147.4% kế hoạch).
- Công tác sáng kiến, sáng chế, hợp lý hoá sản xuất là một trong những điểm mạnh của XN Địa vật lý GK vì nó có những tác động tích cực trực tiếp tới hoạt động sản xuất. Vì vậy, công tác này luôn được lãnh đạo XN quan tâm hỗ trợ và tập thể CBCNV tích cực tham gia. Kết quả trong năm 2020, xí nghiệp có 05 sáng kiến được Vietsovpetro công nhận; được công nhận 01 bằng độc quyền sáng chế và 02 hồ sơ đang chờ xét công nhận, đạt giải A giải thưởng Khoa học công nghệ dầu khí của tập đoàn DKVN và đang gửi để xét duyệt giải thưởng cấp nhà nước (Giải thưởng Hồ Chị Minh), 01 công trình tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam (VIFOTEC) đang chờ xét duyệt.
Đồng chí Tạ Tương Hoan cũng đã trình bày những phương hướng, kế hoạch triển khai cùng với các chỉ tiêu và mục đích cụ thể của XN trong năm 2020.
Bên cạnh đó Hội nghị đã nghe những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất và những vấn đề về quyền lợi của bản thân người lao động.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2020, cụ thể là XN đã đảm nhiệm hoàn toàn 100% các dịch vụ địa vật lý cho Lô 09-1 mà không phải thuê ngoài, tiết giảm chi phí cho Vietsovpetro. Sang năm 2021, khối lượng công việc tăng lên cùng với việc tiết giảm chi phí sản xuất, XN Địa vật lý GK cần xây dựng kế hoạch phân bổ nhân lực, thực hiện công tác đào tạo tiến tới mô hình một người làm nhiều việc. Với thực tế tăng biên chế rất khó khăn, XN cần chủ động tổ chức các khóa đào tạo bài bản, đào tạo chéo giữa các bộ phận nhằm truyền đạt, hướng dẫn cho các CBCNV trẻ, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến để có thể đảm nhiệm thêm công việc khác, hỗ trợ qua lại giữa các bộ phận sản xuất, giảm tải công việc, đảm bảo an toàn lao động, xây dựng đội ngũ chuyên gia có thể đáp ứng nhiều công việc khác nhau. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Tín – Chánh Kinh tế chia sẻ trong thời gian sắp tới XN cần cập nhật lại mô hình hoạt động, xây dựng mô hình kiêm nhiệm và trả công lao động tương xứng. Về đầu tư máy móc trang thiết bị trong thời gian tới, cần chuẩn bị những lập luận, cơ sở vững chắc nhằm thuyết phục hai Phía xem xét khả năng đầu tư, khả năng thu hồi vốn.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, đồng chí Tạ Tương Hoan đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín", tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021.
 
 
 
 
 
 
Bài và ảnh - Lê Minh Nhật

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu