• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2017 , triển khai kế hoạch năm 2018 và Hội nghị người lao động

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2017 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2017 , triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị người lao động.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng ĐC&KTM BMĐH , đồng chí Phạm Bá Hiển – Trưởng phòng KTSX BMĐH , đồng chí Đào Nguyên Hưng – Phó giám đốc, chánh địa chất XN Khai thác dầu khí , đồng chí Hoàng Phúc Long – Phó chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 150 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.
Tại Hội nghị, Đồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2017. Đồng chí đã nêu bật những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:
-  Dự kiến đến 31/12/2017 XN ĐVL thực hiện dịch vụ cho tổng số 101 giếng khoan cho các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Thỏ Trắng, Lô 12/11, Lô 09-3/12, Lô Thiên Ưng, đã nhận tổng tổng số 757 đơn hàng, trong đó thực hiện 626 đơn hàng, 131 đơn hàng huỷ do yêu cầu của khách hàng.
- Tổng giá trị doanh thu năm 2017 của XN dự kiến đạt được giá trị hơn 24.780.859 USD so với kế hoạch 22.385.980 USD đạt 110,7% kế hoạch, trong đó dịch vụ cho lô 09-1 là 18.923.798 USD bằng 107,91% kế hoạch, dịch vụ cho các lô là 4.036.996 USD bằng 105,82% kế hoạch; và Dịch vụ cho các công ty dầu khí bên ngoài là 1.820.066 USD bằng 176% kế hoạch; hệ số chất lượng tài liệu đạt trung bình 0.97 so với kế hoạch là 0.9.
- Xử lý minh giải trên 2.45 triệu mét tài liệu với hệ số chất lượng đạt  mức cao, trung bình là 0,98 so với kế hoạch 0,90. Hoàn thành tổng số 492 báo cáo, kết luận (năm 2016 là 322), với hệ số thỏa mãn yêu cầu khách hàng đạt 0,98 (kế hoạch 0,95). Phản hồi nhanh chóng 100% góp ý của khách hàng.
- Về thực hành tiết kiệm, giảm chi phí: Triển khai các biện pháp kinh tế kỹ thuật và nâng cao năng lực dịch vụ nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết giảm chi phí sản xuất theo chỉ thị của Tổng giám đốc Vietsovpetro với kết quả đạt 417.541 USD, đạt 192% so với chỉ tiêu được giao (216.910 USD). Trong đó tiết kiệm từ huy động, tận dụng vật tư tồn kho chậm luân chuyển là 172.297 USD; sử dụng ống NKT cũ thay súng bắn mìn mở vỉa là 245.244 USD.
Đồng chí Giám đốc cũng đã trình bày những phương hướng cơ bản với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể, thúc đẩy quảng bá tiếp thị phát triển dịch vụ ngoài , đồng thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của XN năm 2018.
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao những thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2017 và nhắc nhở trong năm 2018 với những khó khăn chung của toàn Vietsovpetro cùng với việc tiết giảm chi phí dẫn đến thiếu hụt nhân sự khi nhiều cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao xin nghỉ hưu sớm và thiết bị máy móc đã cũ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Tuy nhiên đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng uy tín và đổi mới”, tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị :
 
 
 
 
 
 
Đ/c Dương Văn Thắng – Giám đốc XN ĐVL biểu dương và trao hoa cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017
Bài và ảnh : Lê Minh Nhật
 
 
 
 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu