• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Đoàn thanh niên đội thử vỉa XN Đia vật lý tổ chức thực hiện công trình thanh niên năm 2012

Thực hiện kế hoạch hoạt động của chi đoàn 2 và ĐCS XN ĐVL năm 2012, đồng thời giúp các ĐVTN tìm hiểu và cập nhập các kiến thức, hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn của XN ĐVL, đặc biệt giúp các ĐVTN trong đội thử vỉa và các bộ phận khác có liên quan hiểu rõ về vận hành, kiểm tra và chuẩn chỉnh máy đo áp suất, nhiệt độ máy giếng KUSTER. ĐTN chi đoàn 2 – bộ phận thử vỉa tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Đào tạo vận hành, kiểm tra và chuẩn chỉnh máy đo áp suất, nhiệt độ máy giếng KUSTER bằng bộ chuẩn DEADWEIGHT" trong 2 ngày 16 và 17/10/2012.

Sau 2 ngày tham gia lý thuyết và thực hành sôi nổi, khóa đào tạo đã kết thúc thành công  tốt đẹp. Qua đề tài lần này đã giúp cho các bạn ĐVTN tham gia bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên môn rất hữu ích, nhiều khúc mắc liên quan đến đề tài được đưa ra thảo luận và làm sáng tỏ.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa của ĐCS XN ĐVL nhằm giúp các bạn ĐVNTN tại XN ngày càng nắm vững hơn những kiến thức chuyên môn của mình . Đồng thời đây cũng là dịp các bạn ĐVTN tại XN gặp nhau và chia sẽ những kinh nghiệm mà mình tích lũy được để bổ sung và hỗ trợ nhau trong sản xuất tại XN.

Sau đây là một số hình ảnh khóa đào tạo:

Bài và ảnh

Đoàn thanh niên XN Địa vật lý GK


Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu