• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

ĐTN bộ phận công nghệ cao XN Địa vật lý tổ chức sinh hoạt khoa học công nghệ

Thực hiện kế hoạch hoạt động của chi đoàn I và ĐCS XN ĐVL năm 2012, đồng thời giúp các ĐVTN tìm hiểu và cập nhập các kiến thức mới trong các lĩnh vực chuyên môn của XN ĐVL. ĐTN bộ phận công nghệ cao (CNC) thuộc chi đoàn I – ĐCS ĐVL đã tổ chức buổi SHKHCN vào ngày 14/09/2012 với đề tài: “GIỚI THIỆU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC MÁY ĐO ĐỊA VẬT LÝ TỔNG HỢP TRẠM HUANDING”. Đến tham dự buổi sinh hoạt này có đại diện của đội CNC và các bạn ĐVTN các bộ phận thuộc XN ĐVL có liên quan trực tiếp trong phạm vi của đề tài như:  Đội CNC, Trung tâm phân tích và xử lý số liệu, Đội thực địa.

Qua đề tài lần này đã giúp cho các bạn ĐVTN tham gia bổ sung thêm nhiều kiến thức mới, cũng như  những câu hỏi xuất phát từ thực tế sản xuất của các bộ phận liên quan đến đề tài cũng được đặt ra và cùng thảo luận. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của ĐCS XN ĐVL nằm giúp các bạn ĐVNTN tại XN ngày càng nắm vững hơn những kiến thức chuyên môn của mình . Đồng thời qua những buổi sinh hoạt này cũng là dịp các bạn ĐVTN tại XN gặp nhau và chia sẽ những kinh nghiệm mà mình tích lũy được để bổ sung và hỗ trợ nhau trong sản xuất tại XN.

Sau đây là một số hình ảnh buổi SHKHCN:

Bài và ảnh

Đoàn thanh niên XN Địa vật lý GK

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu