• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức hội thảo “Đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ mới đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác địa vật lý”

Đứng trước yêu cầu cấp bách về việc mua sắp thiết bị mới phục vụ công tác địa vật lý GK. Sáng 01/09/2011, tại hội trường XN Địa vật lý GK, XN Địa vật lý GK đã tổ chức hội thảo “Đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ mới đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác địa vật lý” .Tại buổi hội thảo, sau khi được nghe đồng chí Huỳnh Văn Trọng-PGĐ XN trình bày về định hướng đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ mới của XN Địa vật lý GK trong năm 2012 và những năm tiếp theo, các đ/c lãnh đạo bộ phận đã trình bày trước hội thảo cơ sở mua sắm, tính năng kỹ thuật vượt trội, và tính cấp bách trong việc đầu tư mua sắm thiết bị của bộ phận mình.

       Một số thiết bị công nghệ mới cần đầu tư mua sắm như: thiết bị Wireline thế hệ mới, MWD/LWD, Memory tool, Coiled Tubing máy đo neutron xung,… đã được các đ/c tham dự hội thảo bàn luận và mổ xẻ một cách nghiêm túc, đi vào thực chất của vấn đề. Phát biểu tại buổi hội thảo, đ/c Dương Văn Thắng-GĐ Xí nghiệp đã nhấn mạnh việc mua sắm thiết bị công nghệ mới là nhu cầu cấp bách và thiết thực để có thể đáp ứng công các địa vật lý trong tương lai, phù hợp với chiến lược tăng tốc và kế hoạch sản xuất của LD Việt Nga Vietsovpetro. Tuy nhiên do điều kiện nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên  phải xác định được những thiết bị nào ưu tiên đầu tư trong tương lai gần, cũng như phải tính toán lại chính xác hiệu quả kinh tế và yêu cầu đổi mới công nghệ của việc đầu tư thiết bị đó.


Hội thảo đã đi đến kết luận:
   -  Các bộ phận cần có sự đầu tư cao hơn nữa để tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng, tần suất sử dụng thiết bị công nghệ…trên cơ sở đó để tính toán đầu tư hợp lý, có chủ đích và tập trung.
   -  Một số thiết bị đắt tiền, tần suất sử dụng thấp nên tìm phương án thuê.
   - Cần xem xét lại phương án điều phối thiết bị để nâng cao hệ số sử dụng.
   - Thống nhất tập trung đầu tư thiết bị LWD, tời địa vật lý Zone II… ủng hộ việc xây dựng phần mềm minh giải tài liệu địa vật lý nhằm giải quyết các vướng mắc trong công việc.
Hội thảo diễn ra sôi nổi với các tranh luận của các đại biểu tham gia hội thảo và đã thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh về buổi hội thảo:

 Bài và ảnh

Hội Đồng KHCN

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu