• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Công đoàn XN Địa vật lý GK hoàn thành công trình thi đua năm 2011 “Thử vỉa thành công giếng khoan Gấu Trắng 1X”

   Thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp định thành lập Vietsovpetro (19/06/1981-19/16/2011), 50 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, 20 năm ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991-16/12/2011) và góp phần vào chiến lược gia tăng trữ lượng của Vietsovpetro, Công đoàn XN Địa vật lý GK đã tiến hành đăng ký công trình thi đua năm 2011 “Thử vỉa thành công giếng khoan Gấu Trắng 1X”.

Công trình bắt đầu thực hiện từ ngày 01/05/2011 với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, cho kết quả thử vỉa tốt, không xảy ra sự cố mất an toàn. Đến 15h00 ngày 04/8/2011, kết quả thử vỉa giếng khoan thăm dò dầu khí GT-1X ở cấu tạo Gấu Trắng đã cho dòng dầu tự phun với lưu lượng trên 2.000 thùng/ngày đêm ở chế độ côn 19,05mm. Đến 6h00 sáng ngày 05/8/2011, giếng vẫn tiếp tục cho dòng và áp suất ổn định. Công tác thử vỉa được tiến hành an toàn, đúng tiến độ và công trình thi đua 2011 “Thử vỉa thành công giếng khoan Gấu Trắng 1X” đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về công trình:

 

Bài và ảnh

Ban thi đua CĐXN Địa vật lý GK

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu