• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Diễn tập PCCC kho VLN đất đỏ

     Kho vật liệu nổ công nghiệp của xí nghiệp Địa vật lý GK nằm ở xã Phước thạnh huyện Đất đỏ - Bà rịa vũng tàu. Ngày 09/08/2011 Xí nghiệp Địa vật lý GK kết hợp với đội Ưng cứu sự cố -TTAT&BVMT cùng với 03 bảo vệ kho tiến hành diễn tập chữa cháy.  Tình huống giả định là có đám cháy từ ngoài hàng rào bảo vệ của kho VLN do người dân đốt rãy gây ra, khi phát hiện thấy cháy thì ngay lập tức 03 bảo vệ có mặt tại kho dùng 02 máy bơm cứu hỏa phun nước dập cháy, đồng thời gọi điện báo cho đội UCSC TTAT -VSP. Sau khoảng 30 phút 02 xe ôtô cứu hoả của TT đến nơi hỗ trợ dập cháy bằng nước từ xe cứu hoả, đồng thời có 01 xe thang để xử lý tình huống trên cao.

Buổi diễn tập đã diễn ra từ 08h00 đến 10h00 ngày 09/08/2011, ngay sau khi diễn tập đã họp để rút kinh nghiệm như sau:

- Đã thực hiện đúng yêu cầu đặt ra.

- Đã phối hợp tốt giữa 03 bảo vệ kho và đội UCSC của TTAT

- Đã hướng dẫn lại cách thao tác các phương tiện cứu hỏa đặc biệt là máy bơm nước. Sau buổi diễn tập CV An toàn xí nghiệp Địa vật lý cùng phụ trách đội UCSC tiến hành kiểm tra chất lượng các phương tiện cứu hoả có trong kho VLN

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN TẬP CHỮA CHÁY KHO VLN ĐẤT ĐỎ

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu