• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội thảo nâng cao chất lượng công tác địa vật lý

         Chiều 05/07/2011, tại hội trường KS Grand, XN Địa vật lý GK đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác địa vật lý. Tham dự hội thảo gồm các đ/c lãnh đạo, các chuyên gia đến từ các đơn vị như: XN Khoan và sửa giếng, XN Khai thác dầu khí, Viện nghiên cứu và thiết kế dầu khí, Phòng Địa chất- VSP, Phòng Khoan-VSP, Ban lãnh đạo XN Địa vật lý GK, các chuyên gia, kỹ sư nhiều kinh nghiệm của XN Địa vật lý GK.

          Phát biểu khai mạc hội thảo, đ/c Dương Văn Thắng – GĐ XN Địa vật lý GK nhấn mạnh rằng: Cùng với sự phát triển không ngừng của Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro và sự gia tăng khối lượng công việc đã nảy sinh nhu cầu cấp thiết phải không ngừng cải tiến, tổ chức sản xuất, không chỉ trong việc đổi mới thiết bị mà còn phải làm chủ công nghệ cũng như việc nắm vững công tác phân tích, minh giải tài liệu thu được. Chính việc áp dụng đầy đủ khả năng hiện hữu của thiết bị và sử dụng các công nghệ mới từ đó cho phép nâng cao chất lượng của công tác khảo sát địa vật lý.

          Hội thảo đã được nghe các báo cáo viên trình bày về các chuyên đề:

 • Chuyên đề 1: Nâng cao chất lượng tài liệu địa vật lý từ cách nhìn của trung tâm phân tích số liệu. Báo cáo đã thống kê tỉ mỉ các vấn đề còn tồn tại trong việc đo ghi tài liệu, phân tích nguyên nhân của các vấn đề đó và đề xuất các biện pháp về con người, thiết bị để nâng cao chất lượng tài liệu.
 • Chuyên đề 2: Nguyên nhân kẹt máy và cách xử lý. Báo cáo trình bày các tình huống kẹt máy, phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố, các kinh nghiệm cứu kẹt và đề xuất các biện pháp nhằm tránh sự cố kẹt máy trong khi đo.
 • Chuyên đề 3: Các kinh nghiệm thu được trong việc đo VSP. Báo cáo trình bày các kinh nghiệm thu được trong việc đo địa chấn dọc thành giếng khoan VSP, các yếu tố ảnh hưởng lên kết quả đo và từ đó đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng đo VSP.

       Hội thảo đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn và sôi nổi của các đại biểu tham dự hội thảo.Trong phần kết luận, đồng chí chánh kỹ sư xí nghiệp Địa vật lý Riga P.S. đã tổng kết và đưa ra các phương hướng chính để nâng cao chất lượng công tác địa vật lý.

 • Cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo cho các cán bộ kỹ thuật, nắm vững các yếu tố địa chất của vùng khảo sát và các quy trình liên quan để thực hiện công việc không còn sai sót.
 • Tăng cường đầu tư thiết bị mới, tuân thủ chặc chẽ hơn nữa quy trình bảo dưỡng, chuẩn chỉnh để đảm bảo chất lượng tài liệu đo.

       Phối hợp chặc chẽ với đơn vị bạn để tìm hiểu đúng yêu cầu, đặc điểm của từng giếng khoan để đề xuất các phương pháp đo thích hợp, khả thi, đảm bảo các điều kiện của giếng khoan.

       Một số hình ảnh về buổi hội thảo:


  Bài và Ảnh

Hội Đồng KHCN XN Địa vật lý GK

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu