• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2010

Một số hình ảnh của hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2011

 

                  

                                                    Tại bàn tiếp tân

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2010 của XNĐVLGK

Chương trình văn nghệ của hội nghị

Đ/C Nguyễn Hữu Triết phát biểu khai mạc hội nghi

 Thư ký Hội đồng Trần Đại Tính trình bày báo cáo tổng kết năm 2010 và phương hướng năm 2011

Đại diện Đội CNC Phạm Hồng Khanh trình bày bài tham luận

 Đại diện Đoàn thanh niên Nguyễn Tiến Sỹ đọc bài tham luận

Đại diện Xưởng SC&CC Máy ĐVL Nguyễn Xuân Quang trình bày tham luận

Đ/C Nguyễn Đức Huân trình bày về ứng dụng công nghệ mới : Hệ thống đo Memory trong giếng trần

Đ/C Phạm Hồng Khanh trình bày về ứng dụng công nghệ mới : Trạm LOGIQ

Đ/C Chủ tịch công đoàn Vietsovpetro phát biểu

Đ/C Trao giải nhất thành tích sáng kiến sáng chế cho XN ĐVLGK

Đ/C Trương Đình Ngọc đọc lời cám ơn

Đ/C Trưởng phòng PTO XNLD Vietsovpetro phát biểu ý kiến đóng góp hội nghị

Đại diện XN Khoan phát biểu ý kiến hội nghị

 Đ/C GĐ Dương Văn Thắng phát biểu ý kiến

Đ/C Giám đốc XN và Chánh kỹ sư trao giải cho các bộ phận đạt thành tích cao

Các đơn vị đạt thành tích cao trong phong trào SKSC năm 2010

Đ/C Chánh kỹ sư Riga và Đ/C PGĐ Tạ Tương Hoan  phát biểu ý kiến

  

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu