• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN ĐỊA VẬT LÝ GK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT NĂM 2010

     Chiều ngày 12/01/2011, tại hội trường XN Địa vật lý GK, XN Địa vật lý GK đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2010 và phát động thi đua năm 2011.

            Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hồi – Phó tổng giám đốc XNLD Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch công đoàn XNLD Vietsovpetro, các đồng chí đại diện các phòng ban bộ máy điều hành, Ban lãnh đạo, đại diện các đoàn thể và toàn bộ CBCNV XN Địa vật lý GK

             Đồng chí Dương Văn Thắng – Giám đốc XN đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN và đề ra phương hướng hoạt động năm 2011. Báo cáo đã nêu lên những thành tích nổi bật của XN Địa vật lý GK trong năm 2010, tổng doanh thu đạt 20.362.043 USD tăng 22,7% so với năm 2009, so với kế hoạch đề ra đạt 121,5%, trong đó tổng giá trị dịch vụ nội bộ XNLD là 20.191.251 USD, Hệ số chất lượng tài liệu năm 2010 tiếp tục đạt ở mức cao là 0,98 so với kế hoạch 0,9. Đặc biệt năm 2010, XN Địa vật lý GK vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất

             Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Hồi đã ghi nhận những đóng góp to lớn của XN Địa vật lý GK trong năm 2010. Đặc biệt là trong việc mở rộng, tìm kiếm và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí của XNLD Vietsovpetro. Đồng chí mong muốn rằng trong năm 2011, XN Địa vật lý GK tiếp tục phát huy truyền thống của mình để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011.

            Tại hội nghị này Ban Lãnh Đạo XN cũng đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của CBCNV nhằm tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó cùng phát triển. Hội nghị cũng trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010.

            Một số hình ảnh về Hội Nghị:

                  

 

 

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu