• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Đại hội Đoàn Vietsovpetro lần thứ IX thành công tốt đẹp

Ngày 12/5, tại Hội trường XN Khoan và Sửa giếng đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên doanh Việt - Nga (Đoàn Vietsovpetro) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. 
 
Về dự Đại hội có đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Hoàng Phúc Long, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Vietsovpetro; đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng chí Lâm Thành Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang; các đồng chí là đại diện các đơn vị bạn trong Tập đoàn, các đơn vị trong Tỉnh BR-VT< Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an và 129 đại biểu dại diện cho hơn 2.021 đoàn viên đang sinh hoạt tại 15 cơ sở Đoàn.
 
Về phía lãnh đạo Vietsovpetro, có sự tham dự của đồng chí Vũ Nam Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro; đồng chí Từ Thành Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công trong Vietsovpetro; các đồng chí Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban Bộ máy điều hành; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các đơn vị thành viên. Đặc biệt Đại hội vui mừng đón tiếp Đồng chí Đặng Minh Hồng – Nguyên Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn, nguyên Bí thư lâm thời Đoàn Thanh niên Vietsovpetro, đồng chí Lê Văn Quốc Việt – Nguyên Bí thư Đoàn thanh niên vietsovpetro khóa IV, V, các đồng chí cán bộ Đoàn Vietsovpetro các thời kỳ.
 
Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, Bí thư Đoàn Vietsovpetro Hoàng Phúc Long đã sơ lược, qua một nhiệm kỳ hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vietsovpetro đã đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần cùng toàn thể CBCNV Vietsovpetro vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với các hoạt động nổi bật cụ thể: có 173 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 171 công trình thanh niên được đăng ký; triển khai và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức 39 diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt khoa học công nghệ, đào tạo tại chỗ liên quan đến vấn đề chuyên môn quan trọng tại đơn vị; hoạt động an sinh xã hội được phát triển rộng khắp tại các cơ sở Đoàn với tổng số tiền ủng hộ cho các hoạt động là 4,84 tỷ đồng; tổ chức trên 130 chuyến về nguồn, giao lưu dã ngoại, cho hơn 3.991 lượt  ĐVTN; giới thiệu được 509 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã có 331 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ:
+ 100% cán bộ, đoàn viên tham gia tốt Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" và được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn
+ 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật lao động
+ 100% đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phấn đấu mỗi đoàn viên ít nhất 1 lần tham gia các hoạt động về nguồn
+ 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng công tác thanh niên
+ 100% cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, công tác Đoàn vụ, bao gồm: thu và quản lý đoàn phí; duy trì, quản lý tốt hệ thống sổ sách của Đoàn
+ Tham gia 100% các hoạt động do Đoàn cấp trên triển khai
+ Chỉ tiêu về số lượng công trình, phần việc thanh niên các cấp hoàn thành và được công nhận đạt 191,1%
+ Chỉ tiêu về số lượng ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do ĐVTN là tác giả hoặc đồng tác giả được các cấp công nhận đạt 173%
+ Chỉ tiêu về tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề... về các lĩnh vực đoàn viên, thanh niên quan tâm gắn với nhiệm vụ sản xuất của Vietsovpetro và các đơn vị đạt 780%
+ Chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt 170%
+ Chỉ tiêu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt 255%
 
Bên cạnh đó, cũng còn có một số mặt hạn chế cần khắc phục, đó là việc cụ thể hoá và thực hiện một số hoạt động, phong trào ở cơ sở chưa kịp thời, chưa thực sự sáng tạo, linh hoạt, chưa tập trung được các nguồn lực để tổ chức hoạt động và lựa chọn được những hình thức hoạt động phù hợp. Công tác thông tin báo cáo tại một số đơn vị còn chậm cải thiện, nhiều đơn vị báo cáo chậm hoặc không báo cáo... dẫn đến việc tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động của Đoàn không đầy đủ. Ý thức tự giác chấp hành về thời gian của đoàn viên, thanh niên khi tham gia một số hoạt động chưa cao.
 
Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Võ Văn Châu, Phó Bí thư Đoàn Vietsovpetro đã thông qua mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ "Nâng cao chất lượng tổ chức và Đoàn viên; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng; chăm lo, hỗ trợ, động viên đoàn viên thanh niên lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, chung sức, đồng lòng xây dựng Vietsovpetro phát triển bền vững", trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và các chỉ tiêu phấn đấu:
+Có 100% cán bộ, đoàn viên tham gia tốt Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập làm theo lời Bác" và được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
+Có 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật lao động; không có ĐVTN vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội
+ Có 100% đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phấn đấu mỗi đoàn viên ít nhất 01 lần tham gia các hoạt động về nguồn.
+Có 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng công tác thanh niên.
+Có 100% cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, công tác Đoàn vụ, bao gồm: thu và quản lý đoàn phí; duy trì, quản lý tốt hệ thống sổ sách của Đoàn.
+Tham gia 100% các hoạt động do Đoàn cấp trên triển khai.
+Có ít nhất 175 công trình, phần việc thanh niên các cấp hoàn thành và được công nhận. 
+Có ít nhất 200 ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do ĐVTN là tác giả hoặc đồng tác giả được các cấp xem xét áp dụng và công nhận.
+Tổ chức ít nhất 40 diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề... về các lĩnh vực đoàn viên, thanh niên quan tâm gắn với nhiệm vụ sản xuất của Vietsovpetro và các đơn vị.
+Giới thiệu được 400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng. Trong đó có 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Nam Cường, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017.
 
Các đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Vietsovpetro sẽ phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, thông minh, nhiệt huyết, cầu tiến trong chuyên môn cũng như trong hoạt động phong trào. Ban Chấp hành Đoàn Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục chú trọng hoạt động phong trào gắn liền với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, đẩy mạnh công tác thực hiện sáng kiến, sáng chế và học tiếng Nga trong ĐVTN. Tổ chức Đoàn phải luôn xây dựng và giữ vững một tập thể đoàn kết, ngày càng phát triển, cùng xây dựng Vietsovpetro ngày càng vững mạnh.
 
Bí thư Đoàn Tập đoàn Vũ Thị Thu Hương cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn Vietsovpetro đã đạt được. Trong đó, đồng chí Vũ Thị Thu Hương đặc biệt biểu dương các công trình, phần việc thanh niên đã giải quyết được nhiều khâu khó và tiết kiệm được cho đơn vị, qua đó góp phần nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Đoàn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Vietsovpetro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, tính sáng tạo của Đoàn Vietsovpetro trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức lối sống cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương cũng đề nghị Đoàn Vietsovpetro cần tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng thế hệ tuổi trẻ Vietsovpetro giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có kiến thức, có kỹ năng và không ngừng sáng tạo, nỗ lực tập trung trí tuệ, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác của đơn vị trong những năm tiếp theo.
 
Để ghi nhận những đóng góp đối với phong trào Đoàn của Vietsovpetro trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Khối DNTW, Đoàn Tập Đoàn và Đảng ủy Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã quyết định tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
 
Với tinh thần "Tiên phong - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo", Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 đồng chí, 8 đồng chí tham dự Đại hội Đoàn Tập đoàn lần II và đồng chí Võ Văn Châu được bầu làm Bí thư Đoàn Vietsovpetro khóa IX.
* Danh sách các đồng chí trong BCH Đoàn Vietsovpetro khóa IX:
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Đoàn
         1.          Võ Văn Châu VP Đoàn Bí thư
         2.          Nguyễn Đỗ Tuấn Phương Bộ máy điều hành Phó Bí thư
         3.          Hoàng Thanh Bình VP Công đoàn Phó Bí thư
         4.          Nguyễn Thanh Hùng XN Khai thác DK Ủy viên BTV
         5.          Trần Hải Yến XN Khí Ủy viên BTV
         6.          Hoàng Thế Tài XN Khoan và SG Ủy viên BTV
         7.          Vũ Hoàng Tân XN Địa vật lý GK Ủy viên BTV
         8.          Nguyễn Anh Ngọc Viện NCKH&TK Ủy viên BCH
         9.          Trần Minh Tú Viện NCKH&TK Ủy viên BCH
      10.          Nguyễn Thị Hiền Bộ máy điều hành Ủy viên BCH
      11.          Nguyễn Thị Hồng Thảo Bộ máy điều hành Ủy viên BCH
      12.          Hà Anh Việt XN Dịch vụ Ủy viên BCH
      13.          Nguyễn Trọng Cường TTAT&BVMT Ủy viên BCH
      14.          Lê Minh XN Vận tải biển Ủy viên BCH
      15.          Hoàng Minh Thái XN Xây lắp Ủy viên BCH
      16.          Nguyễn Huy Phương XN Khoan và SG Ủy viên BCH
      17.          Lê Đinh Nam Bình XN Khai thác DK Ủy viên BCH
      18.          Lê Văn Đảo Trung tâm Y tế Ủy viên BCH
      19.          Nguyễn Minh Tuấn XN Cơ điện Ủy viên BCH
      20.          Nguyễn Xuân Sơn XN Cơ điện Ủy viên BCH
      21.          Phan Thành Trung Trung tâm CNTT&LL Ủy viên BCH
 
VP Đoàn TN
* Chùm ảnh về Đại hội:
1. Phiên Thứ nhất:
 
 
Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Chụp hình lưu niệm cùng Thường trực Đoàn Vietsovpetro
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
 
 
Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ Đại hội Đoàn Vietsovpetro lần IX được tổ chức thành công tại
Hội trường XN Khoan và SG với sự hỗ trợ nhiệt tình của BCH Đoàn đơn vị và tòa nhà
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Đoàn Thư ký Đại hội
 
Đ/c Hoàng Phúc Long - Bí thư Đoàn Vietsovpetro khóa VIII thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017
 
Đ/c Võ Văn Châu thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
 Các đại biểu tham gia biểu quyết bằng thẻ Đoàn tại Đại hội
 
Đoàn cơ sở Viện NCKH&TK trình bày tham luận tại Đại hội
 
Đ/c Vũ Nam Cường - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Đảng ủy Vietsovpetro tặng bức trướng cho Đoàn Vietsovpetro với 8 dòng chữ
"Đoàn kết, Trách nhiệm, Tiên phong, Sáng tạo"
 
Đ/c Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Đ/c Từ Thành Nghĩa - Tổng Giám đốc trao đổi với đoàn viên tại Đại hội
 
Đ/c Nguyễn Văn Minh thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn bầu cử
 
Các đại biểu nghiên cứu danh sách trước khi bỏ phiếu bầu cử BCH khóa mới
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Đoàn Vietsovpetro khóa IX
 
Ban Chấp hành Đoàn Vietsovpetro khóa IX nhận nhiệm vụ trước Đại hội
 
 Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu khách mời chụp hình lưu niệm với BCH Đoàn Vietsovpetro khóa IX
 
Đ/c Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên BTV Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị lần thứ I
Ban Chấp hành Đoàn Vietsovpetro khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
Tại Hội nghị lần thứ I đã bầu ra BTV, Bí thư, 02 Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT
2. Phiên Thứ hai:
 
 
 
Đại biểu tham gia Phiên Thứ hai của Đại hội
 
Đ/c Hoàng Phúc Long thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành thông qua danh sách
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Tập đoàn lần II
 
Các đại biểu biểu quyết đề án và danh sách bầu cử
 
Bỏ phiếu bầu Đoàn Đại hiểu tham dự Đại hội Đoàn Tập đoàn lần II
 
Đ/c Vũ Nam Cường - Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017
 
Đ/c Hoàng Phúc Long - Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn tặng giấy khen của Đoàn Tập đoàn cho các
tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
 
Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Tập đoàn ra mặt Đại hội
 
Đ/c Vũ Nam Cường tặng hoa các đồng chí BCH khóa VIII không tái cử
 
Toàn thể đại biểu các cơ sở Đoàn tham gia Đại hội Đoàn Vietsovpetro lần thứ IX
 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu