• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Super Tubing Cutters

· Benefits & Features 

- Tubing cutter is always shot between two collars. Operatinally very simple

- Cutting by tubing cutter will not damage casing

 •   Specifications 
  
Item Description
1 Adapter Sub, Box to Pin Connection
2 Housing
3
Cablehead Boot
4
Splice Boot
5
O-Ring, Viton
        6          Rubber Retainer
              C            
Tubing Cutter Assemblies
Charge No 1-hr Temp °F Press. Rating (psi) Explo -sive

Weight

Cutter O.D (In) Tubing Nominal (In) Tubing O.D. (In) Tubing I.D. (In) Tubing Weight (wt/ft)
CUT-2125 -405 400 17,000 50 2.125 2-7/8 2.875

2.441

6.50 #
D

DET-3050-009L

Resistorized Detonator - (not included)

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads